Kratka zgodovina

Ko je bilo ob koncu sedemdesetih let v Marija Gradcu zgrajeno športno igrišče, ki je obsegalo asfaltirano igrišče za mali nogomet, asfaltno in peščeno igrišče za tenis ter manjšo zgradbo z garderobo, so bili tudi v Laškem z okolico dani pogoji za začetek igranja in razvoja tenisa. Leta 1981 je bilo ustanovljeno Telovadno društvo Partizan Marija Gradec, v okviru katerega je delovala teniška sekcija, ki se je leta 1983 včlanila v Teniško zvezo Slovenije. V naslednjih letih smo igrišča še izboljševali, saj je bila rekreativnemu tenisu neprijazna asfaltna podloga zamenjana s peščeno, elektrificirali in osvetlili smo obe iigrišči, naslednji velik poseg pa je bila postavitev obeh igrišč v isto os in na isto višino ter ureditev odvodnjavanja in zaščitnih zidov. V tem času je prišlo tudi do formalnih sprememb, saj se je leta 1993 Tenis klub Marija Gradec registriral kot samostojno športno društvo, se kot tak včlanil v TZS, z občino Laško pa smo sklenili pogodbo o upravljanju s celotnim kompleksom igrišč v Marija Gradcu. Zadnja investicija je bila v letu 2000 zgrajeno enostezno balinišče, ki dopolnjuje športno ponudbo.