Pravilnik

Upravni odbor Tenis kluba Marija Gradec je, na osnovi 28. člena Statuta Tenis kluba Marija Gradec Laško, dne 10.03.2021 sprejel

PRAVILNIK
o načinu uporabe igrišč

  1. Igrišča lahko uporabljajo člani kluba s plačano letno članarino.

  2. Igrišča lahko uporabljajo tudi igralci, ki niso člani kluba, vendar plačajo posamezne ure za igralni termin v skladu s
  cenikom in sicer na račun kluba, skrbniku igrišč ali drugi pooblaščeni osebi po dogovoru.

  3. Igrišča so odprta od 8. do 22. ure.

  4. Igrišče je potrebno obvezno rezervirati preko spleta na naslovu: marija-gradec.sportifiq.com

  5. Vsak član lahko rezervira igrišče na svoje ime in za največ dve uri dnevno.

  6. Igrišče se lahko rezervira samo za dva termina naprej v roku 7 dni.

  7. Člani kluba lahko rezervirajo igrišča v novem tenis centru v Laškem, kot tudi v Marija Gradcu.

  8. Pokrito igrišče se lahko rezervira s fiksnim terminom (sezonska karta) in plačilom na račun kluba, oziroma se opravi
  rezervacija preko spleta za posamezne ure s plačilom oskrbniku  igrišča oz. drugi pooblaščeni osebi po ceniku.

  9. Igralci in uporabniki klubskih prostorov morajo skrbeti za red in čistočo.
  Igralci morajo igrati na igriščih v predpisani teniški obutvi in ustreznem športnem oblačilu.
  V pokritem igrišču se uporablja druga teniška obutev kot na peščenih igriščih, oziroma mora biti teniška obutev primerno
  očiščena tako, da se tenisit ne prinaša na pokrito igrišče.
  Po končani igri na peščenih igriščih in pred vstopom na teraso, v lokal ali garderobo, se je potrebno obvezno preobuti, da se tenisit ne prenaša na te površine.
  Igralci so se dolžni na igrišču primerno obnašati in upoštevati navodila upravljalca.
  Igralci so dolžni 5 minut pred potekom igralnega časa z igro prenehati in urediti igrišče za igranje v naslednji uri
  (s strgalom poravnati vse neravnine, prevleči igrišče z vlečko).
  Igralci so dolžni suho igrišče pred pričetkom igranja namočiti.
  Na igriščih je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač, preklinjanje, glasno govorjenje, povzročanje hrupa…
  Vsak član kluba prejme ključ do vstopa v garderobo in na tenis igrišče. V primeru, da za njim ne igra več nihče, je dolžan
  tenis igrišče in garderobo zakleniti.
  Na izvajanje pravil naj igralce opozarjajo vsi člani kluba, večje nepravilnosti pa je treba prijaviti oskrbniku igrišč in
  članom upravnega odbora.
  Člane kluba prosimo, da vse pripombe na delo kluba in predloge za izboljšave pisno sporočijo upravnemu odboru, ki bo
  vsako pripombo obravnaval in nanjo pisno odgovoril.

  10. Teniška igrišča so namenjena predvsem za rekreacijo, kot tudi za tekmovanja in treninge.
  Za treninge in tekmovanja veljajo posebna pravila, katera sprejme upravni odbor.

  11. Teniški klub je tudi organizator družabnih dogodkov in različnih tekmovanj v okviru kluba ali širše, kar bo objavljal
  na oglasni deski oziroma elektronsko.

  12. Člani teniškega kluba imajo poleg ugodnih cen igranja tenisa tudi druge ugodnosti.
  Lahko se udeležujejo različnih klubskih turnirjev (otvoritveni turnir parov, zaključni jesenski turnir parov, ostala klubska tekmovanja…).
  V novem tenis centru nudimo skupen klubski prostor za druženje. Na starih igriščih v Marija Gradcu pa nudimo poseben
  prostor s kaminom, kjer se lahko naši člani odpočijejo in družijo.

  13. Vsi uporabniki igrišč, katerih upravljalec je teniški klub, koristijo igrišča na lastno odgovornost. 

  14. S sprejetjem tega Pravilnika o načinu uporabe teniških igrišč preneha veljati star Pravilnik o načinu uporabe igrišč
  z dne 9.4.2001.

  15. Ta pravilnik začne veljati z dnem 10.03.2021.

Laško, 10. 3. 2021


Upravni odbor

TK Marija Gradec