Organizacija in financiranje

Klub je registriran v skladu z Zakonom o društvih, ima predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika, upravni in nadzorni odbor.

Klub je član Teniške zveze Slovenije.

Dejavnost kluba se financira s članarino, sredstvi občinskega proračuna, sponzorjev in donatorjev.

Predsednik Zdenko Leljak
Podpredsednik Goran Čop
Tajnik Fredi Juričič
Upravni odbor Milan Damiš
  Alaž Krpič
  Brane Mokotar
  Dejan Selič
Nadzorni odbor Dani Lapornik
  Bojan Košak
  Janez Benedek