Organizacija in financiranje

Klub je registriran v skladu z Zakonom o društvih, ima predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika, upravni in nadzorni odbor.

Klub je član Teniške zveze Slovenije.

Dejavnost kluba se financira s članarino, sredstvi občinskega proračuna, sponzorjev in donatorjev.

Predsednik Fredi Juričič
Podpredsednik Zdenko Leljak
Tajnik Milan Damiš
Upravni odbor Darij Arsenjuk
  Alaž Krpič
  Brane Mokotar
  Simon Zdolšek
Nadzorni odbor Dani Lapornik
  Bojan Košak
  Miha Mirt