Opis dejavnosti

Tenis klub Marija Gradec ima v svojem programu zastavljene naslednje bistvene naloge:

    1. Razvijanje in širjenje rekreativnega igranja tenisa
    2. Razvijanje in vzpodbujanje tekmovalnega tenisa
    3. Razvijanje in popularizacija tenisa med mladimi
    4. Zagotavljanje čim boljših pogojev za igranje tenisa
    5. Izobraževanje lastnega trenerskega kadra